Archief van
Categorie: berichten

Alle berichten

Geld en het nieuwe machtmanagement; Pieter Stuurman

Geld en het nieuwe machtmanagement; Pieter Stuurman

Bron Pieter Stuurman

Auteur Pieter Stuurman 26-03-2020
10 jaar geleden (febr. 2010) schreef ik onderstaand artikel. Hierin voorzag ik een “social credit” systeem, zoals nu in China al in werking is. Daarnaast gaf ik aan dat voor de wereldwijde implementatie ervan, een crisis zou worden opgezet.

Hier een citaat:
“Het huidige systeem kan niet zomaar ontmanteld worden. Dat zou voor teveel verzet zorgen. Het publiek moet langzaam gewend worden aan zwakheden van het systeem en de mogelijkheid van het omvallen ervan. Pas wanneer dit voldoende doorgedrongen is, wordt het tijd voor een beslissende BLITZ-CRISIS die de bestaande systemen volledig zal omgooien. Deze crisis zal zich zodanig snel voltrekken dat de bevolking geen tijd heeft om te beseffen wat er gaande is, en tijdelijk voor enorme armoede en ellende zorgen. Men zal aanvoeren dat er sprake is van “overmacht”, en dit gebruiken als rechtvaardiging voor het implementeren van het nieuwe systeem.”


Komt dat bekend voor? Hier het hele artikel:

De mondiale machtselite heeft de wereldbevolking door de eeuwen heen niet veel goeds gebracht. Sterker nog: men heeft het leven voor enorme aantallen mensen onmogelijk gemaakt. Maar één ding maken ze wel mogelijk, en dat is: in de toekomst kijken. Als je de agenda van de elite eenmaal kent, dan zie je ook de werkwijze. En dat maakt het voorpellen van de nabije toekomst gemakkelijk. Bijvoorbeeld het voorspellen van de toekomst van geld.

Geld is in feite een verzamelnaam voor een reeks begrippen. Geld is ruilmiddel en spaarmiddel. Geld is een gereedschap voor waardebepaling en waardevergelijking. En voor beloning van arbeid. Maar geld is in het huidige monetaire systeem eerst en vooral een machtsmiddel. En als zodanig is het ontworpen.

Machtsmiddelen zijn niets meer of minder dan managementtechnieken. Technieken voor systemen die het mogelijk maken om de massa te managen. Machthebbers hebben altijd gebruik gemaakt van managementtechnieken. En dat hebben ze gedaan omdat die technieken noodzakelijk zijn voor het voortbestaan of het uitbreiden van hun macht. De noodzaak voor het gebruik van die technieken komt voort uit het simpele feit dat macht altijd in handen is van een minderheid. Het is voor die minderheid onmogelijk om de meerderheid op fysieke wijze te overheersen, en daarom is een managementtechniek noodzakelijk.

En met die technieken is het in de loop van de geschiedenis precies zo gegaan als met iedere andere techniek. Het voortschrijdend inzicht laat die technieken steeds verder verfijnen en daarmee steeds efficiënter worden.

Bediende de machthebber zich een paar eeuwen geleden nog van simpele technieken als rechtstreekse terreur en angst; nu bedient men zich vooral van mind-control (media) en geld.

De moderne managementtechniek die het monetaire systeem genoemd wordt, is een van de meest efficiënte aller tijden gebleken. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen om geld niet alleen aantrekkelijk te laten zijn (dat was het altijd al), maar ook om het onmisbaar te laten worden. Men heeft het voor elkaar gekregen om geld tot eerste levensbehoefte laten worden.

Daarnaast is door het perverse systeem van centraal bankieren en fractionele reserve de wereld tot over de oren in de schuld gebracht. Het is een systeem dat onderpand vereist voor geld dat (zonder enige inspanning van de banken) uit niets gecreëerd wordt, en daarover ook nog rente verlangt. Een systeem dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de tegoeden van de banken groter zijn geworden dan alle onderpand ter wereld kan compenseren. Als alle claims zouden worden ingelost, zou alles van waarde dat er op de wereld bestaat, in handen van de banken zijn. En aangezien alles van (geldelijke) waarde, gemaakt is door mensen, zijn de banken op papier eigenaar geworden van alle arbeid ter wereld.

Maar ook deze techniek kent (zoals alle technieken) zijn zwakke punt. En het zwakke punt van dit systeem is bezit. Om het systeem te kunnen laten werken, om iedereen mee te laten doen, moest het aantrekkelijk zijn. En de aantrekkingskracht van dit systeem zit hem in de mogelijkheid van bezit. Dat is wat iedereen wil. Zo krijg je iedereen mee.

Het probleem daarbij is echter dat de bezittende klasse maar beperkt te sturen is met het huidige monetaire systeem. Het is vooral de klasse zonder bezit die in de schuld staat, maar daar is niks meer te halen. En de schuld is ook niet op te halen bij de bezittende klasse omdat die simpelweg geen schuld heeft. De bezittende klasse bestaat natuurlijk uit de elite, maar vooral uit de westerse middenklasse. En die klasse is in de westerse wereld (in aantal) nog steeds de grootste.

De middenklasse is door het bewust opzetten van crises en het laten stijgen van de kosten van levensonderhoud steeds verder teruggedrongen maar is, ondanks dat, nog steeds substantieel.
Al met al is daarmee het huidige systeem aan de grenzen van haar mogelijkheden gekomen. Het systeem is als het ware uitgemolken.

Ieder managementsysteem kent een levenscyclus, en de cyclus voor het huidige geldsysteem loopt momenteel op zijn eind. Er zullen lezers zijn die dit toejuichen, maar vergeet niet: er moet (en zal) iets anders voor in de plaats komen. En dat is precies waaraan op dit moment gewerkt wordt. Een nieuwe managementtechniek. Een nieuw systeem dat de plaats moet innemen van het huidige monetaire systeem en dat (buiten de elite) iedereen, inclusief de (straks voormalige) middenklasse totaal beheersbaar en overheersbaar maakt.

Het voortschrijdend inzicht, in combinatie met de vindingrijkheid van de machtselite, heeft geleid tot een nieuw concept. Een concept dat een nieuw en efficiënt systeem moet opleveren dat het bestaande geldsysteem moet gaan vervangen. Een systeem dat nog wel de naam ‘geld’ zal dragen, maar het niet meer is. Een volledig elektronisch puntensysteem dat niet meer gebaseerd is op economie, arbeid en schuld, maar volledig gebaseerd is op GEDRAG.Een systeem van beloning en bestraffing voor respectievelijk gewenst en ongewenst gedrag, dat alle details van ieders leven zal beheersen. Dus ook dat van de (tot nu toe) moeilijk bedwingbare groep.

Om dit systeem te kunnen implementeren gelden er twee voorwaarden:

1- Een werkende infrastructuur die totale controle mogelijk maakt. Aan deze infrastructuur wordt gewerkt en die infrastructuur is al gedeeltelijk klaar.

Om een beloning/bestraffingssysteem te kunnen laten werken, is het noodzakelijk dat ieders gedrag tot in detail gevolgd kan worden. Zodat geen enkel relevant gedrag aan de aandacht kan ontsnappen. Iedere vorm van gedrag kan dan individueel beloond of bestraft worden. 

Bij het huidige monetaire machtssysteem is individuele controle veel minder goed mogelijk omdat het beïnvloeden van koopkracht het enige dwangmiddel is. Hierdoor zijn bevolkingsgroepen wel te sturen, maar op individueel niveau is het systeem weinig verfijnd. Het laat ruimte voor inventiviteit en creativiteit aan de bevolking omdat het enige mate van individuele vrijheid biedt. 

Het nieuwe systeem zal een veel meer specifieke sturing mogelijk maken. Individuele sturing op basis van beloning/bestraffing voor gewenst of ongewenst gedrag, en dat tot in de kleinste details.

Het nieuwe systeem zal ook koopkracht als basis hebben, maar nu kan er niet alleen gestuurd worden hoeveel er gekocht wordt, maar ook afgedwongen worden wat er gekocht wordt en wanneer. Of wat juist niet. Daarnaast wordt het gemakkelijk om ongewenst gedrag onmogelijk te maken. Mensen kunnen individueel worden uitgesloten van toegang tot privileges of levensbenodigdheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat contant geld verdwijnt. Ook dit proces loopt volgens schema.

Daarnaast zal beloning en bestraffing mogelijk worden voor:

Communicatiegedrag: alle communicatie moet worden gevolgd via een werkende en gecontroleerde infrastructuur. Glasvezelkabel bijvoorbeeld, of beheersbare draadloze netwerken. Elke vorm van communicatie zal elektronisch moeten worden om dit mogelijk te maken. Informatie zal gepersonaliseerd worden; op de persoon gerichte selectieve informatie. Oftewel individuele censuur. TV, telefoon, internet, e-mail: alles via één beheersbare infrastructuur. Momenteel steekt de EU voor miljarden aan subsidies in de aanleg hiervan in de landen die op dit gebied achterlopen.

Gezondheidsgedrag: het verplichten van zorgverzekering en een centrale administratie (EPD) die op individueel niveau het gezondheidsgedrag monitoren, het verplicht maken van vaccinaties etc.

Reisgedrag: iedere beweging moet in kaart gebracht worden. Zowel gewenst als ongewenst reisgedrag kan daarmee gestuurd worden. Voorbeelden hiervan: de OV-chipkaart, overal camera’s met kentekenherkenning, toegang tot databases met alle persoonlijke gegevens op luchthavens. Dit om ongecontroleerde samenscholing en persoonlijke communicatie onmogelijk te maken of te kunnen bestraffen.

Opvoeding en onderwijs: controlesystemen voor de ouderlijke invloed op kinderen. Het zoveel mogelijk beperken van de ouderlijke invloed op de opvoeding. Het veranderen van onderwijs in een  vrijwel permanente, van bovenaf gecontroleerde kinderopvang.

Ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te vinden. De realiteit zal het voorstellingsvermogen te boven gaan.

Deze infrastructuren moeten volledig in werking zijn voordat de overgang van het oude naar het nieuwe systeem doorgang kan vinden. Pas wanneer er voor iedereen een persoonlijk elektronisch gedragsprofiel bestaat, en elk relevant gedrag (volledig geautomatiseerd) gevolgd kan worden, kan dat gedrag beloond of bestraft worden, en kan er met het nieuwe puntensysteem gedrag worden afgedwongen.

2- Het laten omvallen van het huidige monetaire systeem. Ook hieraan wordt gewerkt en ook dit is al gedeeltelijk klaar.

Om de bevolking gevangen te houden in het monetaire systeem is er een eeuw lang intensieve propaganda gevoerd. Propaganda die de bevolking moest overtuigen van de waarde van het geld. Een perceptie van waarde gebaseerd op het vergaren van geld en vooral ook op het uitgeven ervan: consumentisme. Deze propaganda is zodanig succesvol geweest dat er inderdaad een ijzersterke waardeperceptie is ontstaan. Mensen zijn waarde gaan hechten aan het systeem dat ze gevangen houdt.

Daarom kan het huidige systeem niet zomaar ontmanteld worden. Dat zou voor veel teveel onrust zorgen. Het publiek moet langzaam gewend worden aan zwakheden van het systeem en de mogelijkheid van het omvallen ervan. Dat gebeurt door gecontroleerde crises op te zetten. Zo ontstaat de perceptie van zwakte van het systeem.

Pas wanneer dit voldoende doorgedrongen is, wordt het tijd voor een beslissende blitz-crisisdie de bestaande systemen volledig zal omgooien. Deze crisis zal zich zodanig snel voltrekken dat de bevolking geen tijd heeft om te beseffen wat er gaande is, en tijdelijk voor enorme armoede en ellende zorgen.  Men zal aanvoeren dat er sprake is van “overmacht”, en dit gebruiken als rechtvaardiging voor het implementeren van een nieuw systeem.

De blitz-crisis zal elke vorm van bezit (buiten de elite) wegvagen, en dat is nodig omdat het nieuwe systeem niet meer gebaseerd zal zijn op bezit, maar op gedrag.

Waar in het huidige systeem werk de belangrijkste manier is om geld te verdienen, zal in het nieuwe systeem elke vorm van gewenst gedrag beloond kunnen worden, en elke vorm van ongewenst gedrag bestraft of onmogelijk gemaakt kunnen worden. Hierdoor zullen gedifferentieerde privilegeniveaus mogelijk worden. Bijvoorbeeld punten voor goed of slecht communicatiegedrag. Bij goed gedrag kan een hoger privilegeniveau bereikt worden. Een niveau dat bijvoorbeeld toegang biedt tot meer uitgebreide communicatie. Bij slecht gedrag kunnen privileges weer ingenomen worden. Zo kan op elk denkbaar terrein het individuele gedrag volledig gestuurd worden.

Het systeem zal aan de bevolking verkocht worden als het nieuwe wereldwijde “geld”. Maar dat is het niet. Het is niets meer dan een nieuwe managementtechniek. Een nieuwe ‘state of the art’ managementtechniek die de volgende grote stap zal betekenen in de totale controle van de machtselite over de wereld.

“Verspil nooit een goede crisis”

“Verspil nooit een goede crisis”

Dag Lieve kijkbuismensen, 

Neem de tijd dit te lezen en ga niet halverwege wegscrollen want dan snap je niet wat ik probeer uit te leggen en is je kritiek op voorhand zinloos. Of je leest het helemaal, of je leest het niet maar hou dan ook je harses dicht. Dank je wel. 

Moet dat nou zo hard, zo’n uitspraak, jazeker want mensen oordelen tegenwoordig als een kip zonder kop zonder dat ze eens proberen te luisteren. Ze lezen niet wat er staat maar ze lezen wat ze dénken dat er staat. Kritische geluiden op alles wat als ‘‘officieel’ gepresenteerd wordt ziet men direct als ‘complot theorie’. Op mijn website werd een zeer goed geschreven artikel van Pieter Stuurman aangevallen door wereldvreemde systeem-fetisjisten die alles wat buiten hun ingeprente wereldbeeld valt zien als “complot theorie”. Hou je vast… 

In tijden van nood is het eerste wat wij geleerd hebben te doen: de ramen en deuren sluiten en radio of tv aanzetten. Gelukkig is daar anno 2020 nog een alternatief, en dat heet internet. Dat heeft naast z’n grote voordelen ook z’n nadelen maar daar komen we zo vanzelf op. We zitten middenin wat ze noemen een “Corona crisis”  en ik begeef mij vanaf dit punt op zeer glad ijs, maar daarom hebben we de schaatsen even goed geslepen. 

Eerst de cijfers… 14 oktober 2010 begon Rutte met het kabinet Rutte 1 aan een periode van regeren, en 10 jaar later is dit het resultaat:

 Het aantal ziekenhuisbedden is gedaald van 44.800 naar 37.700, dat is een daling van 20%. Het aantal intensive care bedden is gedaald van 1900 bedden naar 1200 bedden maar -en nu komt het- de bevolking is de afgelopen jaren gegroeid en tevens ook ouder geworden. In de periode 2010/2020 is het aantal mensen in dit land van 16,5 miljoen naar 17,3 miljoen gegaan. Een stijging van 5%. Je zou dus eigenlijk moeten verwachten dat je daar dan op inspeelt als overheid en ervoor zorgt dat het aantal (IC) bedden óók stijgt. Maar gek genoeg is dat dus niet wat er gebeurt is. Per 1000 duizend inwoners hebben ze bijvoorbeeld in Duitsland 8,1 ziekenhuisbed. In Nederland is dat 2,2  Je kunt direct nagaan dat als er in Nederland een ramp met veel slachtoffers gebeurt dat “2,2 bedden per 1000 inwoners” natuurlijk vragen om problemen is. Geloof mij niet, check het hier zelf .

Met een groeiende bevolking en een steeds ouder wordende bevolking zul je daar dus als overheid rekening mee moeten houden. Het tegenovergestelde is gebeurd. Het afbraak en bezuinigingsbeleid waar Rutte keer op keer met een  ‘blije bakkes’ op die kijkbuis als meester-massa-hypnotiseur zo trots over vertelde over ‘hoe goed het gaat met Nederland en de economie’ dat liet zich in de realiteit bij de ‘gewone mens’ niet terugzien, daarnaast werd er ook steeds meer bezuinigd op juist die mensen in die sector die je het hardst nodig hebt in tijden van nood. 

Dan nu, de volgende cijfers…  📍De Spaanse Griep eiste zo’n 50 miljoen doden op de 500 miljoen besmette mensen. Dat is een sterf percentage van 10%  📍1958/1958 de Aziatische Griep 1,1 miljoen doden  (kinderen en jong-volwassenen)  📍1968/1969 de Hongkong Griep 1 miljoen doden (overwegend jong volwassenen)  📍2009 de Varkensgriep 350.000 doden, wat een grove schatting is omdat het nog steeds niet helemaal duidelijk is.  (overwegend jong volwassenen)  📍2018 “Nederlandse Griep” waren er 900.000 mensen ziek, daarvan zijn er bijna 10.000 van overleden wat neerkomt op 1% sterfpercentage. 

Nu Corona, de officiële cijfers van zondag 22 maart 2020 die je door hier te klikken zelf kan bekijken

📌China 81.498 zieken, 3.276 overleden (4%) 📌Italië 53.578 zieken, 4.827 overleden (9,1%) 📌Frankrijk 14.296 zieken, 562 overleden (3,9%)  📌Duitsland 21.463 zieken, 67 overleden (0,31%)  📌Nederland 3631 zieken, 136 overleden (3,7%) 

Wereldwijd zitten we nu aan een aantal van 292.142 zieke mensen waarvan Corona vastgesteld is in 186 landen  waarvan er 12.784 zijn overleden en dat is een sterftepercentage van 4,38%. Overwegend oudere mensen die al één of meerdere aandoeningen hadden.

Feit: je kunt hier geen echte conclusies uit trekken. Waarom niet, om meerdere redenen. De grootste reden is omdat het lastig vast te stellen is welke dode welke doodsoorzaak krijgt. Veel van de overleden mensen die gediagnosticeerd zijn met Corona hadden één of meerdere aandoeningen. Of zij zijn overleden aan de gevolgen van Corona of van de gevolgen van datgene wat ze al hadden is nu juist het punt wat de statistieken zal bepalen. Cijfers liegen niet zegt men altijd, dit is alleen niet waar, want cijfers liegen wel als ze in niet eenduidig gehanteerd worden. Het tot stand komen van de cijfers is per land anders, en dat zorgt er ook voor dat het ontzettend onduidelijk is wat nu precies die waarheid is waar iedereen naar zoekt. 

Maar goed, de cijfers die er nu liggen zijn wat we noemen “de officiële cijfers” dus ik gebruik deze zodat niemand ze aan kan vallen op “complot denken”. Wanneer noem je iets crisis?.. als het uit de hand loopt. Als je van 1900 IC bedden naar 1200 IC bedden gaat, creëer je dus eigenlijk als vanzelf al een crisis. Je gooit 700 potentieel levensreddende plekken weg die je dus in een tijd als deze heel goed had kunnen gebruiken. 700 Intensieve Zorg Bedden die levens hadden kunnen redden. Dat brengt ons meteen bij de paniek. 

Kijk, als je tegen mensen zegt “op zich valt dit Corona verhaal nog mee” schieten ze direct in een staat van ongecontroleerde woede… “ga dat maar op de IC vertellen in Brabant” zegt men dan. Dat snap ik, dat men dat zegt… als je als land geen prioriteit geeft aan je zorgstelsel en het personeel dan kom je al gauw op dit punt uit. Maar dat we te weinig IC plekken hebben komt niet door een virus, het komt namelijk hoofdzakelijk door: beleid.  Een goed beleid stemt zich af op de totale bevolking zodat je in tijden van crisis voldoende capaciteit hebt om de juiste zorg te kunnen verlenen. Dat kan namelijk levens redden en op dit soort momenten dus ook de bewegingsvrijheid van een land.

Dan de cijfers van het RIVM griep epidemie 2017/2018 

In de winter van (2017/2018) was de sterfte 15 weken lang verhoogd (week 51 2017 t/m 14 2018). De verhoogde sterfte viel samen met de griepepidemie die plaatsvond van week 50 2017 tot en met week 15 2018. De oversterfte tijdens de 18 weken griepepidemie werd geschat op 9.444 en ja, dit was over een heel jaar gemeten. Wat het coronavirus uiteindelijk voor cijfers gaat laten zien als de piek voorbij is is nu nog niets over te zeggen, maar even kijkend naar de paniek onder de mensen en de maatregelen die genomen worden moet je je op een gegeven moment wat zaken af gaan vragen. Ook al hebben we het over een wat ze zeggen “nieuw virus”, mensen wijzen voortdurend op het dodenaantal, maar in de periode 2017/2018 is er vrijwel geruisloos over het dodenaantal heen gestapt door zowel de regering als media.

Wellicht vind je het inmiddels al een lang verhaal worden maar ik ben nog niet klaar, integendeel… nu komt het moment dat je je ongemakkelijk gaat voelen want je gaat twijfelen aan jezelf en wat je nu nog moet geloven. Waarom is nu juist dit virus ineens iets wat wereldwijd ons hele leven overhoop schopt? Is dat nou het virus, of is dat nou het stukje ‘never waste a good crisis’ waarin machthebbers handig gebruik maken van een noodsituatie, het misschien zelfs wel bewust creëren van de aanleiding. Zo kunnen ze daarmee iets verhullen wat eigenlijk al stond te gebeuren maar kan er nu de schuld worden gegeven aan het virus en de extreme maatregelen “die zij wel moesten nemen” zodat iets wat nooit opgehouden is te bestaan (inhalige bankiers in een criminele sector) opnieuw niet gestraft gaat worden maar dat zo de veroorzakers van alles juist opnieuw gered gaan worden omdat wij de verkeerde kant op kijken en ineens heel “solidair met elkaar” (emotioneel gesteund door de media) als één volk onze economie weer op poten moeten krijgen “want het virus raakte ons immers allemaal”… 

Snapt de gemiddelde Nederlander die dit leest (als die het al volhield) nou wat ik net zeg vraag ik mij nu gelijk af…waarschijnlijk niet. De meeste mensen hebben zich de afgelopen jaren weer laten hypnotiseren door het Rutte-mantra “het gaat goed met economie” dus gaat het goed. Oogkleppen op en volle kracht vooruit graag. Laten we het vooral heel veel over immigratie en feminisme hebben, en het volk afleiden met identiteitspolitiek. Ondertussen kon zo de financiële sector z’n goddelijke gang weer gaan en de smerige spelletjes, diefstal en oplichtingspraktijken konden onder nieuw jargon in een andere vorm maar volgens dezelfde principes gewoon doorgaan. De kredietcrisis is nooit opgelost, en als je wilt weten hoe dat nou zit zou je deze afspeellijst toch eens helemaal moeten kijken, dan pas kun je zeggen dat je redelijk op de hoogte bent. Heb jij echter je tijd verdaan met ‘boer zoekt vrouw’ en ‘the voice of Holland’ in de waan levend dat de NOS of RTL je wel op de hoogte hield van belangrijke zaken, dan weet je dus officieel helemaal niets. 

Ik zou een eindeloze hoeveelheid aan links kunnen plaatsen van zeer goed onderbouwde artikelen en video’s van mensen die wél volledig op de hoogte zijn maar geen podium krijgen bij de officiële kanalen maar begin anders hier want in 3 uurtjes tijd wordt jou helemaal uitgelegd door Arno Wellens wat er werkelijk speelt. 

Als je nou op de hoogte bent van hoe banken steeds weer problemen voor zich uitschuiven door nieuwe te creëren dan snap je ook direct waarom het “reddingsplan” van Rutte voor gedupeerde ondernemers en zzpers met betrekking tot deze crisis bestaat uit hoofdzakelijk kredietvormen en manieren om makkelijker te kunnen lenen om niet kapot te gaan als ondernemer. Daarnaast heeft de ECB een geweldig excuus om opnieuw 750 miljard aan geld “bij te drukken” om de rotzooi van banken te kunnen kopen zodat ze weer wat speling hebben. Dat ze hiermee het spel juist door kunnen spelen met z’n allen met de belastingbetaler in de lidstaten als borg ga je pas weer snappen als je wat meer tijd hebt genomen je te verdiepen in de links die ik in dit bericht neerplof. Onthou één uitspraak heel goed: de tiran komt altijd als beschermer. 

Kijk, het is geen kunst om te roepen dat alles wat jou niet voorgekauwd wordt door een gevestigde orde met het monopolie op de mainstream informatievoorziening dat dat onzin of complot theorieën zijn. Als je niet weet dat je iets niet weet dan bestaat dat niet voor jou. Het spel wordt bijzonder vernuftig gespeeld dus heel gek is het niet dat je iets niet weet. Een ander gevaar van dit moment is dat er ook heel veel informatie bestaat die onvolledig of volstrekt onjuist is, waardoor er ook veel mensen zijn die dingen dénken te weten die gewoon niet zo zijn. 

Op dit moment bestaan er in de  “Corona-crisis” ook weer enkele tientallen “kampen” in het alternative circuit van mensen die een klok hebben horen luiden maar de klepel niet kunnen vinden. Dat staat dan tegenover een verdeeld ‘mainstream kamp’, die de klepel sowieso niet zullen vinden. Binnen het mainstream kamp zit namelijk ook veel strijd alleen die strijden allemaal met mainstream gekleurde informatie. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Ik ga je alvast maar verklappen: daar gaan we  dus nooit achter komen. Feit is weer dat er door de geschiedenis heen steeds weer één ding terugkomt.. overheden liegen per definitie, en er zijn áltijd meerdere agenda’s, en de agenda die jij en ik te zien krijgen is NIET de realiteit zoals die waarneembaar is maar de voorgeschreven realiteit waardoor je dingen anders waarneemt dan dat ze zijn. 

Dat gezegd hebbende, wat is nu ongeacht de waarheid het beste wat we kunnen doen? Helpt het ons om ons tegen elkaar in het harnas te laten jagen. Dat denk ik niet. Ga je op dit moment mensen die diep in de emotie zitten overtuigen van jouw gelijk, en is jouw gelijk wel echt de waarheid? Is de paniek omtrent het virus terecht is dan de vraag. Er gaan mensen dood, daar valt ook weinig aan te ontkennen, maar gaan die mensen dood aan Corona of aan iets anders, dat is en blijft de vraag en hoe onafhankelijk is het RIVM gebleken in andere zaken, want hun rol is verre van onafhankelijk te noemen, ook dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. “Rijks Instituten” krijgen het label ‘officieel’ en ‘betrouwbaar’ en dat is waar je het mee kan doen als burger, en dat kun je geloven maar weet je dan de waarheid of geloof je dat dat de waarheid is? 

Internationaal gezien trekken die ‘Rijks Instituten” ook niet één lijn en spreken specialisten en wetenschappers elkaar weer lekker tegen. Het enige wat je dus zeker kan weten is dat een klein beetje afstand houden van elkaar voor de zekerheid geen kwaad kan, ook al geloof je er allemaal niet zoveel van. De truc om mensen tegen elkaar op te zetten en daarmee een vooraf bepaalde uitkomst te kunnen realiseren is al zo oud als de weg naar Rome. 

Wat ook opvalt op het moment is dat de regering wel gewoon in sneltrein vaart doorgaat met het uitvoeren van plannen die maatschappelijk gevoelig liggen. Het grote voordeel is nu dat protesteren vrijwel onmogelijk is omdat we met een grote groep mensen zitten die vanuit paniek morele chantage als wapen inzetten dat “gezondheid voor alles gaat” en zich daarmee onbewust aan de kant van de regering scharen op een manier die ze niet door hebben. De regering kan die groep mensen dus als een soort frontlinie inzetten terwijl ze intussen hun plannen stilletjes aan doorstouwen. Kom je nu in protest dan zal de regering die groep inzetten om de protesteerders als een soort  “moordenaars” neer te zetten. Je hebt dus op voorhand al verloren want je raakt direct de steun van de massa kwijt. 

Om een lang verhaal kort te maken… Zonder Corona was het sowieso einde verhaal wereldeconomie. Banken waren stiekem allang naar de klote en alles in die sector stond op standje ‘rekken en uitsmeren’. Of het virus bewust gecreëerd is, bewust verspreid is of dat het toch allemaal “een ongelukje was” is veel minder belangrijk dan de vraag: hoe gaan we dit oplossen. 

Ga je mee met wat regeringen gaan als oplossing gaan aandragen dan weet je per definitie dat er niets opgelost gaat worden maar dat er schijn oplossingen gecreëerd worden die mensen dieper de slavernij in drukken. Moderne slavernij is ook gewoon slavernij, afhankelijk zijn van een overheid die liever banken red dan ziekenhuizen is nogal gevaarlijk te noemen en de maatregelen tot nu toe wijzen erop dat dit de uitkomst gaat zijn. 

Noodmaatregelen

Aan de andere kant, juist nu ligt er de kans je te verdiepen in dit rotte systeem waarin je leeft en eens na te gaan denken over andere oplossingen. Waarom gaan we bijvoorbeeld niet eens wat schulden volledig kwijtschelden en het verlies nemen om weer opnieuw op te bouwen op een andere en eerlijkere manier. Degenen die dan het hardst geraakt worden zijn nu precies degenen die dat ontzettend verdienen na al het geroof en zakkenvullerij van de afgelopen jaren. 

Er is eigenijk maar één manier om het dichtste bij de waarheid te komen, en dat is door zo min mogelijk te geloven wat machthebbers en belanghebbenden je steeds weer voorschotelen. Op de televisie en in kranten en via alle officiële kanalen zul je vrijwel alleen maar belanghebbenden zien die je toespreken, en even voor duidelijkheid, een ‘belanghebbende’ is iedereen die er zelf beter van wordt ‘iets’ te vertellen. Een BN’er met een mening die steeds weer gevraagd wordt die mening ‘zo publiek mogelijk te maken’ is al een ‘belanghebbende’ want het deugkompas in de juiste richting laten wijzen zorgt voor populariteit en dat zorgt weer voor inkomsten. Trap er nou eens niet meer in. 

Voorlopig zijn mensen vooral aan het schreeuwen om nog meer onderdrukking vanuit een panieksituatie en denkt men door zo braaf mogelijk te zijn de situatie onder controle te houden. Dit is niet waar. Braaf zijn lost niets op, je verstand gebruiken daarentegen wel. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je omgeving en de angst van anderen te respecteren hou je het in ieder geval zo rustig mogelijk. Mensen die bang zijn schuilen zich zo snel mogelijk achter de autoriteiten omdat dat is wat we gewend zijn te doen. Doen die altijd het juiste?…zeker niet, vaker niet dan wel, maar niet genoeg mensen hebben dat door en dat is wat angst doet. 

Op dit moment hebben we maar even te slikken wat de overheid ons opdraagt, dat wil echter niet zeggen dat we het er ook mee eens moeten zijn, je moet er alleen naar handelen om jezelf en anderen niet verder in de tang te laten zetten. Maak gebruik van de tijd die je nu hebt om je te verdiepen in de écht belangrijke zaken en zorg ervoor dat je wijzer en wijzer wordt. Als het hoogtepunt voorbij is kunnen we dan misschien eindelijk eens wat verandering brengen in de manier waarop we de samenleving voort gaan zetten en inrichten. Één ding is zeker, doe je niets en volg je alleen maar braaf dan graaf je je eigen graf. 

Je kunt problemen niet oplossen op hetzelfde niveau van denken als waar ze ontstaan zijn. ‘Verspil nooit een goede crisis’… en laat het dan dit keer in je voordeel werken. 

Een oorlog reeds verloren; Nederland in Crisis #3: Koop een schuld, red een bank

Een oorlog reeds verloren; Nederland in Crisis #3: Koop een schuld, red een bank

Bron: Een oorlog reeds verloren met Sven Hulleman

De ECB trekt miljarden uit de hoge hoed in een uiterste poging de economie overeind te houden in het door het Coronavirus geteisterde Europa. De crisis wordt gretig aangegrepen omdat deze kan maskeren dat de banken al lang failliet waren, wat nu verder afgedekt wordt onder een berg maatregelen waar uiteindelijk de burger zelf de rekening voor krijgt – met rente.

Het systeem kraakt wederom in zijn voegen. Het ziet er naar uit dat wij voor de tweede keer een kans krijgen om er afscheid van te nemen, om het te veranderen en een eerlijkere wereld na te laten aan onze kinderen. Als wij die weer voorbij laten gaan blijven de machthebbers hun trucje herhalen en wordt het juk dat men draagt voor de instituties die ooit in het leven waren geroepen om hén te dienen zwaarder en zwaarder. En wat dan als zíj door de hoeven zakken?

Links

👉🏼 Spanje roept op tot EU-brede begrotingsaanpak van gevolgen coronavirus: https://www.nu.nl/economie/6038720/sp…

👉🏼Rente op Italiaanse staatsobligaties daalt hard na opkoopprogramma ECB: https://www.nu.nl/economie/6038671/re…

👉🏼 ECB trekt nog eens 750 miljard euro extra uit in strijd tegen coronavirus: https://www.nu.nl/coronavirus/6038624… .

👉🏼 Risicoloos ondernemen: banken strijken met eer van coronamaatregelen overheid: https://www.ftm.nl/artikelen/risicolo…http://www.stopderestschuld.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/ste…

Volg ons op onze website https://eenoorlogreedsverloren.nl, https://facebook.com/ReedsVerloren en https://twitter.com/Reedsverloren

Een oorlog reeds verloren; Nederland in Crisis #1: Informatie is macht

Een oorlog reeds verloren; Nederland in Crisis #1: Informatie is macht

Bron: Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)

De wereld is in de greep van het Coronavirus en politiek en media worstelen zichtbaar met zowel beleid als berichtgeving. In een reflex om het systeem overeind te houden wordt er direct naar de portemonnee gegrepen terwijl het volk wordt overspoeld met tegenstrijdige berichten uit zowel de mainstream als de alternatieve media over het virus zelf én de implicaties van het beleid.

Zal het voorlopige uitblijven van een lockdown desastreuze gevolgen hebben, zoals o.a. Thierry Baudet en Geert Wilders beweren, of is de pragmatische keuze van Mark Rutte en zijn kabinet, ingefluisterd door ‘Jaap en zijn mensen’ van het RIVM, om de samenleving zo min mogelijk te ontwrichten de juiste op de lange termijn? Op dit moment is er maar één ding zeker: niets is zeker. Het systeem wankelde al en krijgt nu de eerste échte klappen te verduren. Er is geen voorbedachte rade voor nodig om ervan uit te gaan dat er wereldwijd plannen klaarlagen die nu in werking treden om het systeem koste wat kost overeind te houden. Immers: “Never waste a good crisis”.

Sven Hulleman begint daarom deze serie over de crisis waarin Nederland momenteel verkeert met de dringende oproep om de rust te bewaren, goed op te letten en bovenal: zelf na te blijven denken. Hiervoor zijn wij echter volledig afhankelijk van betrouwbare informatievoorziening; informatievoorziening die grotendeels in handen is van het systeem. Sven haalt wederom het pamflet ‘Neem het niet’ aan, geschreven door Stéphane Hessel, om een pleidooi te houden voor een onafhankelijke, vrije pers.

De geschiedenisboeken van morgen worden vandaag geschreven. Media, de bevolking rekent op u.

Link:
‘Met een bevolking die bang is kan je alles doen’: Karel van Wolferen en Kees van der Pijl (de oorspronkelijke bron van het citaat over waargenomen en voorgeschreven werkelijkheid; het credit gaat naar Karel)

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen, en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Ook te beluisteren op SoundCloud en Spotify.

BREAKING: ECB gaat voor 750 miljard aan rotzooi van brakke banken kopen

BREAKING: ECB gaat voor 750 miljard aan rotzooi van brakke banken kopen

Bron arnowellens.eu

Dat maakte de ECB zojuist bekend, middels een persbericht. Bij een dergelijke stimulans koopt de centrale bank met vers gedrukt geld bestaand bezit van lokale banken, zoals staatsobligaties. Daardoor neemt de liquiditeit bij die lokale banken toe en kunnen ze meer geld aan ondernemers uitlenen. Tot eind 2020 wil de ECB zo 750 miljard euro in de Europese economie pompen, die ernstig te lijden heeft onder het coronavirus. Is dit goed nieuws? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet.

De genoemde methode werkt namelijk niet. Geld dat op deze manier bij banken terecht komt, bereikt de reële economie nooit: dat is vrij makkelijk aan te tonen. De ECB publiceert de cijferreeks ‘loans to non-financial corporations’ (LNFC) op zijn website. LNFC is het geld dat alle niet-financiële bedrijven lenen bij alle Europese banken en dit getal zou moeten toenemen, als de opzet slaagt. Banken gebruiken de vrijgekomen liquiditeiten uit het opkoopprogramma dan om ondernemers van nieuwe kredieten te voorzien en die zullen meer gaan investeren. Dat vergroot de productiecapaciteit van de economie en het schept banen, allemaal erg prettig. Hieronder ziet u de LNFC vanaf het begin van de euro tot nu. Het bestaande QE-programma dat sinds 2015 van kracht is werkt ook zo. Kunt u de start van QE terugvinden?

Lastig, niet waar? Het vervelende is dat dit geld is opgepot bij banken. Daar kunnen we drie dingen over zeggen. Ten eerste was de kredietcrisis veroorzaakt door veel te veel roekeloos verstrekt krediet, duidelijk deels het gevolg van de invoering van de euro. Banken gokten erop dat Nederland wel bij zou springen als Griekenland verzaakte en dat gebeurt vervolgens ook. Nu is het natuurlijk onlogisch om een kredietcrisis op te lossen met de oorzaak van de problemen, namelijk nog meer krediet. Als je beste vriend in de penarie zit door een alcoholprobleem, bespreek je dat natuurlijk onder het genot van een kopje thee en ga je niet samen een krat bier wegtikken. Sinds de kredietcrisis zijn de leennormen logischerwijs aangescherpt en daarom kan er niet meer krediet worden verstrekt. In het jaar dat QE begon, daalde bij ABN Amro bijvoorbeeld de post leningen aan klanten maar explodeerde het potje geld dat de bank bij de ECB had uitstaan met een factor veertig naar ruim 26 miljard euro: zie de jaarrekening hieronder. Het geld dat bedoeld was om de economie te stimuleren verlaat de financiële sector dus nooit, om de plek te bereiken waar het nodig is: het bedrijfsleven. Het blijft hangen tussen lokale en centrale banken. QE was in de opzet dus al verkeerd en moest wel falen. Het is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. 

Nu is Corona het excuus om met meer QE te komen. Er is een daadwerkelijk crisisgevoel, de ziekenhuizen zijn overbelast en mensen sterven in Europa met duizenden tegelijk. Dat maakt dat burgers de extra ronde QE makkelijk accepteren: het is toch goed dat de ECB iets doet? Dat hangt er vanaf of er voor een route wordt gekozen die zinvol is. Uit de statistieken met LNFC blijkt dat dit niet de juiste manier is om het geld te krijgen op de plek waar het nodig is. 

Daarnaast heeft het bankwezen een derivatenprobleem. Bij een derivatencontract dat tot stand komt door bemiddeling van de bank, met die bank een onderpand in geld aanhouden. In de jaren ’90 fuseerden veel banken en verzekeraars, zoals Nationale Nederlanden en de Postbank tot ING. Het voordeel was tweeledig: het tegengaan van marktwerking die nuttig is voor de klant en ‘double leverage’. Veel banken verplichtten hun klanten die bijvoorbeeld een huis wilden kopen om bij de aangesloten verzekeraar allemaal dure en zinloze verzekeringen te kopen. Zonder extra levensverzekering bij de aangesloten verzekeraar kreeg je geen hypotheek. Dergelijke koppelverkoop is verboden maar het gebeurde wel gewoon. Dit is de woekerpolisaffaire gaan heten, maar er is meer. Omdat de verzekeraar grote sommen beheert door de binnenstromende premies, wordt een groot deel daarvan contant aangehouden. De bank kon vervolgens de contanten van de aangesloten verzekeraar als onderpand gebruiken voor de derivatencontracten, hoewel die verzekeraar die contanten aanhield om aan verzekeringsverplichtingen te voldoen. Het geld werd dus dubbel ingezet als onderpand: daarom ‘double leverage’. In dit filmpje legt Hester Bais uit hoe het zit.

Als reactie op de kredietcrisis splitsten veel overheden banken en verzekeraars weer op, zeker als er een groot aandelenpakket was gekocht. Nationale Nederlanden kwam weer los te staan van de bank ING, dus die moest op zoek naar miljarden aan liquiditeiten om een onderpand voor de derivatencontracten te hebben. Erg gelukkig kwam de ECB toen met QE, waarbij ING (net als alle Europese banken) bestaande bezittingen konden omwisselen voor verse contanten die vervolgens opgepot werden. Zodoende kwamen ze nooit bij het echte bedrijfsleven, waar men nog steeds om meer krediet vraagt.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat er een enorm risico bestaat dat de ECB rotzooi overneemt van banken om ze zo impliciet staatssteun te geven. In het persbericht staat immers:

The Governing Council [van de ECB, red.] decided … to expand the range of eligible assets under the corporate sector purchase programme (CSPP) to non-financial commercial paper, making all commercial papers of sufficient credit quality eligible for purchase under CSPP.

De ECB kan bijvoorbeeld een Duitse staatsobligatie van Deutsche Bank overkopen. Als dat tegen de juiste prijs gebeurt is er niet veel aan de hand. Maar omdat er meer bezitten ‘eligible’ zijn, kunnen er ook riskantere zaken worden overgenomen en juist daar is de ECB bereid om de mogelijkheden te verruimen. Deutsche Bank heeft een Capital Release Unit waar voor honderden miljarden aan waardeloze beleggingen is samengebracht, onder meer in zeer risicovolle vastgoedprojecten. Als de ECB deze voor een hoge prijs overneemt met geld dat bedoeld is om de economie te stimuleren, dan is dat feitelijk een gift aan de bank. Later blijken de overgenomen leningen waardeloos en maakt de ECB een verlies. Dat kan ofwel met de belastingbetalers in de eurozone worden gedeeld maar de ECB heeft nog een manier om aan middelen te komen: negatieve depositorente. Voor elke euro die banken niet uitlenen, betalen ze een boete van 0,4 procent aan de ECB. Lokale banken hebben deze boete doorgegeven aan de spaarders, hun spaarrente is verdwenen en zal binnenkort waarschijnlijk negatief worden. Eigenlijk heft de ECB dus vermogensbelasting bij Nederlandse spaarders en bijzonder genoeg laten die het gebeuren. Met dat geld kunnen later tekorten worden gedekt die voortkomen uit het risivolle opkoopbeleid van de ECB.

Neem de koers van deze obligatie van Glencore. Dat is een Zwitsers bedrijf dat met een lening uit Qatar een deel van het Russische oliebedrijf Rosneft kocht. Waarom de ECB obligaties van Glencore koopt en zo denkt Nederlandse MKB’ers te helpen is een raadsel, maar het gebeurde wel gewoon. In 2016 bleek dat Glencore en Qatar veel te veel geld hadden betaald voor hun aandelen Rosneft: Putin heeft ze bij de neus genomen. Glencore maakt miljarden aan verliezen en beleggers twijfelen over het bedrijf wel aan de verplichtingen kan voldoen. De koers van de obligatie daalt daarom met een derde en op het dieptepunt van de koers besluit de ECB obligaties van Glencore te kopen, tegen een hoge prijs nog eens. Door het kunstmatige ingrijpen van de ECB stijgt de koers weer. Het is niet bekend wat er met de obligaties was gebeurd als de ECB niet had ingegrepen, maar ze staan nu wel voor een te hoge prijs in de boeken van de centrale bank. Ik heb Mario Draghi destijds om commentaar gevraagd, maar de monetaire transacties van de ECB worden in het diepste geheim uitgevoerd. Ook als de ECB iets doet wat heel schimmig is, is het voor een journalist niet mogelijk om uitleg te krijgen. Dat is best vreemd en ondemocratisch maar zo werkt het dus. De ECB is bereid om risicovolle bedrijfsleningen te kopen met als excuus dat de economie zo wordt gestimuleerd, hoewel deze opzet al jaren aan het mislukken is. 

Inmiddels heeft de ECB voor 2,732 duizend miljard euro aan bezitten gekocht. Overheidskredieten vormen het leeuwendeel, de opkoop van bedrijfsobligaties is opgeteld goed voor 189 miljard euro. In dat laatste zal de groei te verwachten zijn en dat is zorgwekkend. Het geeft banken die veel rotzooi op de balans hebben, de kans om deze bij de ECB te dumpen. Never waste a good crisis noemt men dat. 

De EU is lamgeslagen door Corona en de burger snakt naar ingrijpen. Dat maakt niet elk ingrijpen even wenselijk en effectief, laat staan ethisch verantwoord. 

De machten achter COVID-19; Pieter Stuurman

De machten achter COVID-19; Pieter Stuurman

Een bijdrage van Pieter Stuurman

Het is verbijsterend om te zien hoe de wereldbevolking zich laat meeslepen door een virus dat, vergeleken met normale griep, maar een fractie van het aantal slachtoffers maakt.

Gaan we werkelijk alles dat we van belang vinden op het spel zetten? Alleen om iets dat qua symptomen vergelijkbaar is met een griep?

Gaan we werkelijk onze samenleving laten vernietigen, vanwege ‘milde, griepachtige verschijnselen’ (RIVM)? En daarmee een ‘noodtoestand’ rechtvaardigen die al onze vrijheden en verworvenheden wegneemt?

Als we meegaan met het tot stilstand brengen de samenleving en de economie, zullen de gevolgen (mega-crisis) enorm zijn. En vele malen ernstiger dan die van dit ‘virus’. We zullen dan letterlijk alles verliezen waaraan we waarde hechten (inclusief onze voedselvoorziening EN dus onze gezondheid).

Hoe erg wordt het?

Drie weken geleden stelde het tijdschrift The Economist zich op de voorpagina de vraag: How bad will it get?

Ik schreef toen het onderstaande. Je ziet het nu in Italië ontvouwen, en volgens de NOS is het binnen 1 a 2 weken hier hetzelfde.Ik vind het vervelend om “zie je wel” te zeggen. Maar ik doe het toch, in de hoop dat mensen alsnog hun kop uit het zand trekken. Het is namelijk werkelijk dringend.

Het gaat waarschijnlijk heel erg worden

Niet omdat het virus een grote bedreiging is voor de gezondheid. (‘Corona’ is maar een naam voor een vrij normale seizoensgriep), maar omdat de hype wordt ingezet om een ongekende wereldwijde (economische) crisis te veroorzaken.

En die crisis zal worden gebruikt om maatregelen te rechtvaardigen die zonder deze “overmachtsituatie” niet zouden worden geaccepteerd.

Het is in werkelijkheid geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep.

Ons laten meeslepen in deze hype is véél gevaarlijker dan het virus.

War staat er op het spel?

De belangrijkste beleidsdoelen van de afgelopen jaren:

– Het uitbannen van contant geld

– Het verplichten van vaccinaties

– Het uitfaseren van het financieel en medisch ondersteunen van ouderen (lees: niet-rendabelen)

– Het opvoeren van de lasten, en daarmee de armoede.

– Het inperken van vrijheden

Dit ‘coronavirus’ maakt het in één klap allemaal mogelijk. Het moet dus als geroepen komen, voor de beleidsmakers….

Maar kennelijk vinden veel mensen het virus (dat tot nu toe maar een fractie van de slachtoffers van normale griep voortbrengt) toch bedreigender dan….

– Het verlies van VRIJHEID (zie Italië),

– Het verlies van VOORSPOED (door de crisis zal vrijwel iedereen zijn inkomen kwijtraken)

– Het verlies van VREDE (er zullen rellen zijn waar politie en leger op afgestuurd worden)

– EN het verlies van GEZONDHEID (als de economie plat gaat, stagneert de voedselvoorziening, en verhongeren is niet goed voor de gezondheid)

Wie niet beseft dat de draconische maatregelen ONHERROEPELIJK leiden tot een ongekende crisis (en alle bovenstaande gevolgen), snapt werkelijk NIETS van hoe de wereld functioneert.

Opzettelijke crisis

De topbeleidsmakers die dit wel snappen, sturen opzettelijk aan op deze crisis. Of beter gezegd: de grootste misdaad aller tijden. Hun macht en rijkdom bestaan immers nergens anders uit dan uit de onvrijheid en armoede van de rest. En zo gemakkelijk kunnen ze hun slag slaan.

Zo gemakkelijk zijn de meeste mensen bang te maken. En bange mensen zullen letterlijk alles inleveren in ruil voor ‘bescherming’. De truc is al zo oud als de weg naar Rome, maar blijft effectief zolang mensen erin trappen. Maar op deze schaal is het een primeur.

Als we het nog kunnen navertellen, zullen we ons over enkele jaren hoofdschuddend afvragen hoe we dit in godsnaam konden laten gebeuren.

Café Weltschmerz; Met een bevolking die bang is kun je alles doen

Café Weltschmerz; Met een bevolking die bang is kun je alles doen

Bron: Café Weltschmerz

Corona-angst is een politiek gegeven. Beurzen crashen, samenlevingen staan on hold.
Over de aspecten rond het Corona virus. Waar komt dit virus vandaan en wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
‘Een virus is het gouden vervoermiddel om politiek te bedrijven. Met een bevolking die in de ban is van een onzichtbare dreiging kan je heel veel aanrichten.’

Het snowflake virus

Het snowflake virus
Hoe de politiek-correcte consensus van social media zwakke lafaards van mensen maakt.

Afgelopen dinsdag was ik weer in zo’n bui dat ik dacht “hey laat ik weer eens wat mensen triggeren met een gedachte experiment”. Aangezien de wereld tegenwoordig draait om “gelijkheid” (die allang bestaat in het westen)  en “de witte man” de schuld is van alles (volgens 4.0 feministen) is het dan altijd leuk om daar via humor wat op in te spelen. De mensen die mij kennen op social media en van het lezen van mijn blogs op mijn website die weten inmiddels dat ik juist mijn best doe NIET politiek correct te zijn en ‘de beestjes gewoon bij de naam noem’ omdat die politiek correcte wereld die geschapen wordt zal eindigen in de ondergang van beschaving. Zover durf ik te gaan als ik nadenk over dit onderwerp. 

Laten we eerst even kijken wat er precies gebeurt is, dat zal al veel duidelijk maken. Op dinsdag 10 maart jl.  plaatste ik een bewust sarcastische uitspraak op facebook (Zie afbeelding) waar ik zei: “Het valt mij op dat veel oudere mannen steeds vaker ineens homo worden/zijn. Volgens mij ligt dat aan de vrouwen… groetjes”. 

Wie een beetje gevoel voor humor van een wat dieper niveau heeft (dat niveau waar je heel even wat dieper moet nadenken voor de clou) kan snappen wat hier staat en wat ik er werkelijk mee bedoel. Het is naast een knipoog en een ‘doordenkgrap’ ook een terugspeelbal naar de extreem activistische feministen 4.0 beweging die werkelijk alles in de schoenen van “witte mannen” willen schuiven. Dat is het stukje triggeren wat mensen nodig hebben om niet volledig mee te gaan in die gekte, want je ziet wat daar van komt: Humor wordt doodgemaakt, ook dat is een direct gevolg van deze waanzin. 

Vervolgens ontstaat onder dat bericht onderstaande conversatie (zie afbeelding hieronder; namen en foto’s onherkenbaar gemaakt) waarin een vrouw gewoon lekker volwassen en grappig meedoet omdat ook zij gewoon de humor en clou snapt. Zij doet precies datgene wat mensen horen te doen: niet iets op jezelf betrekken en denken dat het over jou gaat en als een zwak lammetje huilend achter je toetsenbord doen alsof gelijk de hele (witte-mannen)wereld tegen je is, nee deze vrouw snapt de waanzin, denkt na, maakt een tegengrapje en klaar is het.  Dit is een simpel voorbeeld van een normale omgang met elkaar, zo moeilijk is het echt niet. 

Vervolgens reageert een man in datzelfde lijntje met een tevens grappig bedoelde opmerking om even ‘de man’ in de zeik te zetten met: “je hebt ook afvallige oudere mannen, die leveren hun oudere in en nemen 2 jongere”. Waarop ik reageer met (in dezelfde sarcastische strekking van dit verhaal) “dat het door die jonge vrouwen komt dat die mannen zulke klootzakken worden”. Natuurlijk is dit helemaal niet zo, maar dit is nu juist de grap en de strekking van het hele verhaal:  Ik draai expres de hele boel om en probeer door op dezelfde manier te redeneren als dat 4.0 feministen dat doen mensen in te laten zien hoe idioot die manier van redeneren is! 

Die 4.0 feministen (waaronder trouwens ook steeds meer “mannen” zich proberen te scharen om zo “te deugen”) is een overbodige generatie feministen die alles naar het extreme trekken. Je zou het beter kunnen omschrijven als ‘mannenhaters’. De meest onlogische en zelfs onmogelijke manieren van redeneren verzinnen om maar die “witte man” de schuld ergens van te kunnen geven is hun tactiek, en het werkt helaas. Iedere “groep” die zich enigszins “onderdrukt” voelt sluit zich aan bij de wittemannenhatersvereniging (Ik heb daar maar gelijk een woord van gemaakt) en roept vervolgens trots: “ik ben een feminist” wat dus eigenlijk betekent:”ik haat een bepaalde groep om onlogische redenen omdat ik niet met mijn gevoelens om kan gaan” Dat hele woord alleen al ‘witte man’ komt mij eigenlijk de strot uit, maar dat komt vooral omdat ikzelf zo min mogelijk in labels denk en ook niet meedoe aan de hype van het negeren dat er mannetjes en vrouwtjes op deze wereld zijn en dat daar nou eenmaal wat verschilletjes in te vinden zijn. Zo erg is dat helemaal niet dat moeten we juist koesteren. 

Goed, even terugkomend op dat Facebook verhaal… 2 dagen na het plaatsen van de reactie dacht een of andere getriggerd teer zieltje vanachter zijn of haar toetsenbord ineens: hey ik voel me ontzettend beledigd vanwege die opmerking van DonMaarten (“ja mannen zijn klootzakken, komt door vrouwen, jonge vrouwen”)  en vervolgens rapporteert die persoon mijn reactie bij Facebook. Als iets gerapporteerd wordt op Facebook dan blokkeert Facebook direct het account die de gerapporteerde uitspraak of foto plaatste. Dat gaat automatisch en het lijkt erop dat het een robot is die op basis van de gebruikte woorden direct beoordeelt of dat woord op een “zwarte lijst” staat. In dit geval zal dat dus moeten gaan om het woord “klootzakken”. 

De gerapporteerde reactie is “in strijd met de richtlijnen van Facebook” vanwege: “haatdragend taalgebruik”, en “uitingen van minderwaardigheid”.  Nu kan ieder mens met gezond verstand snappen dat we het hier in de verste verte niet hebben over haatdragend taalgebruik. Klootzak is ten eerste een heel normaal woord omdat het ander woord voor scrotum of balzak is. Zo’n “verboden woord” kan het dus per definitie helemaal niet zijn omdat we anders ALLE woorden die naar onze genitaliën  verwijzen moeten gaan verbieden. In deze context scheld ik ook niemand uit, ik gebruik het woord als krachtterm in sarcastische generalisatie. Dan blijft er dus over ‘uitingen van minderwaardigheid’. Dat zal dan dat stukje over vrouwen moeten zijn, dat stukje ‘het is de schuld van jonge vrouwen’ wat dus in deze context een enorme knipoog is op het feit dat die ‘witte man’ overal de schuld van krijg en ik het dus even quasi grappig omdraai. 

Als je iets rapporteert moet je een keuze maken uit een aantal voorgeprogrammeerde redenen waarom je iets rapporteert. Met dat in gedachte en de keuze die diegene gemaakt heeft (haatdragend taalgebruik en uitingen van minderwaardigheid) ga je al snel vermoeden wat voor type mens het is geweest die dit rapporteerde. Het is dat nieuwe post-moderne extreem feministisch type mens (ja, ik labelhier even nadrukkelijk) wat die ideologie uitdraagt vanuit de extreem linkse hoek van de samenleving, een ideologie die vele malen groter is dan dat wij beseffen met z’n allen. De belangrijkste instituten in de westerse landen zijn er inmiddels mee doordrenkt zonder dat we dat echt door  lijken hebben. Een gevaarlijke ontwikkeling die nog niet op z’n hoogtepunt is. 

Terug naar Facebook; Wat je eenmalig kan doen is een ‘herbeoordeling’ aanvragen. Volgens mij wordt er dan wél daadwerkelijk door een mens gekeken naar de gerapporteerde uitspraak omdat hier een aantal uur overheen gaat. Je verwacht natuurlijk dat ieder mens met een dosis gezond verstand vervolgens even goed checkt of deze reactie in deze context eigenlijk wel zo ‘haatdragend’ of ‘minderwaardig uitend’ is als dat dat aanvoelde voor degene die het rapporteerde. Want dat is waar we hier over praten: gevoel, en gevoel is subjectief, gebaseerd op een mening en meningen zijn vrij maar op het net zo postmoderne/extreem linkse  social media is dat dus al een tijdje niet meer zo. 

Als je naar de afbeelding kijkt hieronder dan zie je dus ook dat de straf van het 24 uur blokkeren van mijn account na de herbeoordeling -door waarschijnlijk een mens- zelfs is omgezet in een blokkade van 3 dagen. Vorig jaar (toevallig ook op 12 maart) ben ik in een soortgelijke akkefietje wél in het gelijk gesteld en dit jaar is dat dus niet meer zo. Het “hoger beroep” verlies je dus onrechtmatig en om het nog onrechtvaardiger te maken krijg je er 2 dagen extra blokkade bij. Dan weet je dus gelijk weer wat voor type mensen aan de morele knoppen van de samenleving mogen draaien: alles moet en zal politiek correct. 

Natuurlijk vraag je je nu af: is dit allemaal nou zo’n ramp, het is maar Facebook. Dat zullen dan vooral de mensen zijn die daar weinig gebruik van maken, maar als je even goed je ogen durft open te doen dan zie je datzelfde patroon in ALLES terug wat te maken heeft met de samenleving. Zowel online als offline wordt iedereen gedwongen tot het meedoen met een extreme totalitaire agenda die de vrijheid van meningsuiting wegneemt, pseudo-moraliteit promoot omdat het onder dwang van geweld gebeurt, en een grote inbreuk maakt op de natuurlijke vrijheden die mensen horen te hebben.  

‘Gelijkheid in kansen’ is in Nederland al heel lang een groot goed, iedereen hier kreeg jarenlang dezelfde kansen alleen dat zegt niets over de uitkomst, niet iedereen is hetzelfde en dat is zoals ik al eerder aangaf ook helemaal niet erg. Het verkapt extreem linkse gedachtengoed heeft dat principe in een tijd van pakweg 30 jaar via de universiteiten en andere belangrijke instituten vervormd naar een communistisch principe: ‘gelijkheid in uitkomst’. Dat is extreem gevaarlijke ontwikkeling omdat dat juist een onderdrukkend principe is. Als je iedereen aan de eindstreep gelijk wil trekken zul je dat met geweld moeten doen, en dat is waar de Staat om de hoek komt kijken en handig gebruikt van maakt. 

Als laatste geef ik nog even een perfect voorbeeld van het feit dat je deze idioterie dus ontzettend breed over samenleving verspreid ziet worden. Een tijdje geleden schreef ik een artikel over hoe Arno Wellens vorig jaar bij RTL night werd afgebrand toen hij volledig terecht de rest van de tafel wees op CIJFERS dat het zogenaamde ‘gender pay gab’ in Nederland niet bestaat. De hele sfeer werd direct vijandig toen Wellens volledig onderbouwd en gebruik makend van officiële cijfers alle 4.0 feministen aan die tafel inclusief Humberto Tan glashard vertelde dat hier identiteitspolitiek op basis van uit de context gerukte cijfers gespeeld werd. Oftewel: hij werd aangevallen op het uitspreken van feiten omdat hij de emo-bubbel live op tv even keihard doorprikte. 

‘Dat zouden meer mensen moeten doen’ is mijn reactie daarop, dan houdt dit snowflake virus misschien een keer op te bestaan. We kweken namelijk met deze ideologie een volk van mentaal zwakke slappe volgers die alleen nog maar bezig zijn met hoe de ander hén wel niet kwetst met alles wat men zegt en doet. We gaan ons dus steeds meer concentreren op andermans gedrag en ons gevoel daarbij. Vervolgens wordt er maatschappelijk een soort deugkader gecreëerd waar je in moet passen om recht van spreken te hebben. Pas je daar niet in dan ben je fout, dan deug je niet, dan ben je slecht, asociaal, nationalistisch, egoïstisch, extreem rechts en-nog-heel-veel-zinloze-termen. 

Wat wij nodig hebben in de samenleving is wederzijds respect wat je creëert door open en eerlijk met elkaar te kunnen praten. Social media is een medium waar je ongefilterd je mening de wereld in kan slingeren. Dat moet men ook gewoon ongefilterd kunnen doen, zodat andere mensen daar onderbouwd kritiek op kunnen leveren. Een extreme mening haal je niet weg door mensen te blokkeren. Het mens achter de virtuele identiteit bestaat echt. Dat mens moet je verbaal kunnen corrigeren op controversiële of haatdragende uitspraken zodat er een kans bestaat dat je doordringt en het extreme op termijn veranderd in gematigd of zelfs een totaal andere mening.

 Op dit moment is social media veranderd in een kleuterklas waarin de rapporteer optie misbruikt wordt door lichtgevoelige mensen die niet tegen andere meningen buiten hun bubbel kunnen en die discussies niet kunnen winnen omdat waarschijnlijk hun standpunt gewoon niet zo sterk is, en dan is de snelste wraak die je kan nemen een reactie rapporteren die niet heel ernstig is maar wel enigszins past in het kader “tegen de richtlijnen van Facebook”. Grote kans dat je dan slaagt in je wraak maar je moet jezelf vooral afvragen wat voor wereld je zo helpt te creëren. Mensen die de mond gesnoerd worden kunnen extreme meningen over grenzen tillen die je echt niet wilt. En wat nog veel erger is is mensen de mond snoeren die eigenlijk gewoon de realiteit van de dag benoemen die jij gewoon niet wilt horen. 

Uiteindelijk zal dit soort gedrag leiden naar steeds minder dialoog en steeds meer actie. Actie in de vorm van geweld. Als de mond gesnoerd wordt van mensen die het kwaad bedoelen zullen ze nog kwader worden. Als de mond gesnoerd wordt van mensen die gewoon gelijk hebben zullen dus de mensen die ongelijk hebben oververtegenwoordigd raken. Je hebt niet altijd door of je ongelijk hebt, mensen bijten zich vaak vast in iets wat hoop biedt, dat betekent nog niet dat dat dan ook de juiste weg is. Hitler bood mensen ook ooit heel veel hoop, we weten allemaal wat daarna gebeurt is. Dat geldt voor elk extreem regime wat ooit aan de macht geweest is. Je mag mensen nooit de mond snoeren want uiteindelijk weet je niet wie er bepaald wat wel en niet mag, en wat de gedachte daarachter is. 

Red de samenleving en stop het snowflake virus. Praten is de enige remedie.

Rypke Zeilmaker; ZO mooi maakt stikstof ‘de’ natuur in onze ecodictatuur

Rypke Zeilmaker; ZO mooi maakt stikstof ‘de’ natuur in onze ecodictatuur

Via interessantetijden.nl

Vandaag in de cursus Bullshitdetectie, behandelen we de vraag: neemt ‘biodiversiteit’ af door stikstof, zoals Staatsbosbeheer beweert? 

Het antwoord is NEE, afgelopen eeuw kwamen er 157 nieuwe plantensoorten BIJ. Dat blijkt uit de enige bron waarop ook de propaganda leunt van Staatsbosbeheer: alsof zou ‘de brandnetel toenemen’ en zo andere zieliger soortjes, de losers verdringen. Die bron is het proefschrift van Wil Tamis (2005). 

Lees Meer Lees Meer

Een oorlog reeds verloren; De grenzen van de maakbaarheid

Een oorlog reeds verloren; De grenzen van de maakbaarheid

Via ‘Een oorlog reeds verloren’

De Nederlandse boeren domineren al maandenlang het nieuws. De stikstofcrisis, de aangekondigde beleidsmaatregelen en de daaropvolgende boerenprotesten zijn breed uitgemeten en besproken in de media, zo ook in onze podcast. Ver weg van het Malieveld in Den Haag, aan de keukentafel bij Jeroen van Maanen, veehouder en prominent lid van Farmers Defence Force, kijkt Sven met hem terug en vooruit naar alle ontwikkelingen in een breed perspectief.

Waarheen beweegt alles, niet alleen in Nederland maar ook in Europa en de rest van de wereld, en welke toekomst is er weggelegd voor de boeren? Wordt er ingezet op het concept van kringlooplandbouw en zo ja, hoe valt dit te rijmen met de inkrimping van de veestapel en de verplaatsing van productie naar landen met soepelere regelgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn? De vraag of de Nederlandse boeren ook andere landen van voedsel hoeven te voorzien is wellicht legitiem, maar de vraag of Nederland het zich kan veroorloven afhankelijk te zijn van andere landen voor onze voedselvoorziening evenzeer. Waar ligt de juiste balans, en faciliteert de strenge regelgeving dat wel?

Uiteindelijk draait alles om vragen die daar nog aan vooraf gaan – althans, die dat zouden moeten doen. Waartoe dienen al onze regels, in wat voor wereld willen wij leven? Welke stip zetten wij op de horizon?

Links:
Farmers Defence Force aan het woord
Een Oorlog Reeds Verloren #1: Nederland in protest
Een Oorlog Reeds Verloren #9: Ons land in brand
Van heide en boeren: in gesprek met Evert Mouw
De illusie van goed stikstofbeleid: het rapport van Evert Mouw
Van boeren, burgers en banken: de ontworteling van Nederland
De ontworteling van Nederland: addendum

Ook te beluisteren op SoundCloud en Spotify.

Het Milgram Effect.

Het Milgram Effect.

Het grootste probleem van een ideologie is het ‘tunnelvisie denken’ wat daaruit ontstaat. Als je er al van uit gaat dat iets waar is, dan geloof je alleen nog datgene wat die hypothese onderbouwd.

Je kunt het ook uitleggen door het woord oogkleppen te gebruiken. In de paardensport maakt men gebruik van hoofdstellen met oogkleppen, zodat het paard zo min mogelijk afgeleid wordt door andere invloeden dan datgene waar de focus op moet: de wedstrijd. Zij kunnen dus alleen rechtuit kijken, ogen op het doel.

Motivators en coaches en dergelijke hameren altijd op dat stukje ‘focus op het doel en laat je niet afleiden’. Dat komt omdat het werkt. Persoonlijke doelen haal je vooral door niet te twijfelen en je te focussen op alles wat je helpt dat doel te bereiken. Alles wat jou afleidt van dat doel leer je steeds beter te negeren. Het doel is waar het om gaat.

Nu is dit natuurlijk een fantastisch hulpmiddel voor mensen om zich eigen te maken als het over persoonlijke doelen gaat, maar zoals altijd heeft alles een keerzijde. Deze ‘focus op het doel’ methode brengt je in een soort staat van hypnose, een ‘mindset’. Als het doel niemand schaadt en jou persoonlijk een beter mens kan maken dan is er niets aan de hand. Jij stelt dit doel zelf en weet de intenties erachter. Jouw intenties kunnen nooit stiekem tegen jezelf gericht zijn, en dan bedoel ik dat op een manier dat je jezelf wel voor de gek kan houden maar dan weet je ergens echt wel dat je jezelf voor de gek houdt. Jij weet de ware reden achter jouw eigen intenties. Jij weet dus de intenties achter het door jou gestelde doel. Als je er dan vol voor gaat kun je dat met een gerust hart doen.

Maar hoe gerust kan jouw hart zijn als je je focust op een collectief doel waarin jijzelf nooit de ware intenties van de doelstellers kan weten? Die klimaatdiscussie voert vooral een emotionele toon door op jouw gevoel in te spelen. Je kan natuurlijk nooit tégen een schonere wereld zijn, je kan ook niet tégen een betere wereld voor het nageslacht zijn. Ook binnen de klimaatideologie maakt men gebruik van emo-terreur waardoor het gevoel de grootste rol speelt en niet persé de feiten. De feiten zijn maakbaar en aan 2 zijdes van deze discussie zijn ze ter onderbouwing te gebruiken. Gevoel moet dus de doorslag geven.

Men schetst het meest vervelende beeld wat de mensheid kan overkomen, horror en hel en zet daar een utopisch ideaal tegenover. Een paradijs op aarde is het alternatief, “maar dan moet wel iedereen meedoen”. Dat paradijs op aarde is het geschetste doel aan de oppervlakte. Het is hetzelfde als zo’n fop-bonbonnetje… van buiten heerlijke chocolade, maar de binnenkant zou wel eens vol hete pepers of vieze bittere drab kunnen zitten. Jij bent niet de bedenker van dit doel, en jij bent niet in staat intenties van andere mensen op oprechtheid te kunnen beoordelen. Sterker nog en even goed beschouwd: je kent de mensen niet eens die het doel gesteld hebben. Wat denk jij eigenlijk te weten?

Eenzijdig nieuws, gekleurde informatie en sentiment, dat zijn niet eens de grote dragers van deze ideologie. Nee, wat Stanley Milgram vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft getest met het beroemde ‘Milgram Experiment’ (https://youtu.be/yr5cjyokVUs) is dat mensen gehoorzamen aan autoriteit omdat ze er per definitie vanuit gaan dat die autoriteit gelijk heeft. Zo worden wij getraind en zo is het systeem ingericht. Als witte jassen het zeggen, dan is het zo. Als wetenschappers het zeggen, dan is het zo. Als de overheid het zegt, dan is het zo. Dit is niet gebaseerd op rationeel denken maar op geloof. Het geloof is: een autoriteit zegt het dus het moet wel waar zijn.

Wetenschappers komen dan met feiten op basis van onderzoek. Een feit is een feit totdat het feit omver geworpen wordt door een ander feit. Wetenschap is dus ook tijdelijk. We gaan er vanuit dat iets waar is totdat het tegendeel bewezen wordt, of we gaan er vanuit dat iets niet waar is totdat het tegendeel bewezen wordt. Met het voorspellen van de toekomst is echter altijd één groot probleem: hoe goed je wetenschap ook op dit moment is, het is pertinent onmogelijk om iets te voorspellen wat afhankelijk is van een symfonie aan factoren waar maar zwakke één plek in zit: de mens.

Nu is de discussie eindeloos te voeren, alleen welke discussie eigenijk eerst eens gevoerd moet worden is diegene waar niemand zich aan waagt: het Milgram effect. Het Milgram effect (het blinde geloof in autoriteit) is nog veel groter als je veel medestanders hebt omdat dat het geloof versterkt. “Het kan toch niet zo zijn dat iedereen het fout heeft” is de gedachtengang. Maar ondertussen heeft de geschiedenis altijd genoeg voorbeelden voor handen waaruit blijkt dat het wel degelijk zo kan zijn dat grote groepen mensen het goed fout kunnen hebben terwijl het enige wat zij deden het blindelings volgen van autoriteit was. Zij geloofden allemaal in wat een autoriteit hén wijs maakte met alle gevolgen van dien. Je kunt dus nooit met zekerheid zeggen dat de intenties juist zijn en het enige wat je doet is ‘geloven dat het zo is’.

Als je huidige machtsstructuren bekijkt is het zeer onheilspellend dat mensen gevoeliger dan ooit zijn voor het ‘Milgram effect’… we moeten ons dan ook eigenijk vooral daarover zorgen maken, in plaats van over het klimaat. Dat we dat niet doen is ook weer logisch, want we willen graag in dat paradijs geloven en in “een redder”. De bal wordt emotioneel gespeeld, en bij gebrek aan kennis is het enige wat er overblijft: gevoel.

Tijd zal het ons leren, maar ik denk zelf dat de tijd ons al heel veel geleerd heeft. Wij denken alleen altijd “wat vroeger gebeurt is gebeurt nooit weer” en leggen ons vertrouwen opnieuw in mensen die we niet kennen met intenties die we niet kennen. Maar ‘de mens’ is echt niet veranderd ten opzichte van toen. En daar zit de vergissing. De enige verandering die er is geweest is dat de methodes tot manipulatie veel slimmer zijn geworden, maar de denk capaciteit van mensen is juist steeds kleiner geworden. Wij laten namelijk vóór ons denken en doen steeds minder zelf nadenken.

Wat er overblijft is het ideale recept voor (vrijwillige) tirannie, in een modern jasje. De natte droom van dictators, en ook dictators hebben vriendelijke gezichten. De tiran komt altijd als beschermer. Je kunt dus wel braaf alles doen wat “je beschermer“ zegt dat je moet doen, maar je moet jezelf eerst eens de vraag gaan stellen of “de beschermer” wel echt die beschermer is of dat het mogelijk is dat je ergens intrapt, gewoon omdat iedereen daar in trapt, omdat het te mooi is om waar te zijn.

Gender Communisme; Het begraven van feiten en zaaien van emo-terreur.

Gender Communisme; Het begraven van feiten en zaaien van emo-terreur.

Het is alweer even geleden maar omdat de emo-terreur-express nog steeds feitenloos door ons land dendert en men nog steeds liever discussies voert vanuit emotionele argumentatie dan vanuit feiten en correcte data besteden wij hier via twee video’s toch nog maar weer even aandacht aan. 

Lees Meer Lees Meer

Tom Zwitser in gesprek met Danielle Hekman & Sieta van Keimpema (FDF)

Tom Zwitser in gesprek met Danielle Hekman & Sieta van Keimpema (FDF)

In de studio van De Blauwe Tijger praat Tom Zwitser met de twee heldinnen van Farmers Defence Force. Ook hun verhaal laat zien dat het ernstiger is gesteld met BV Nederland dan dat de meeste mensen door hebben. Het gaat er ook niet meer om of je “voor” of “tegen” bent als we het over de protesten van de boeren hebben, het gaat erom dat je in gaat zien dat de machthebbers ten koste van alles bereid zijn mensen kapot te maken op het moment dat er meer geld te verdienen en/of meer macht te grijpen valt. Iedere sector kan dit overkomen dus het is extreem belangrijk dat mensen elkaar steunen in de strijd tegen de macht.

Satire; 2030 George Orwell in de polder (5); Rypke Zeilmaker

Satire; 2030 George Orwell in de polder (5); Rypke Zeilmaker

We leven in dit verhaal in het jaar 2030 onder de Green Deal van Klimaatcommissaris Frans Timmermans en de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc).

Vandaag gelooft de held in ons verhaal, Willem Smit in partijlid Maarten Sneuemans een medestander te zien, en hij vat de moed op tot schrijven in zijn illegale dagboek, schrijft strafbare uitlatingen als FOSSIELVRIJ FRYSLAN VERNIELT ONZE NATUUR WEG MET FRANS TIMMERMANS EN DE GREEN DEAL..Lees verder…